Radonsug

Radonsug er den mest effektive løsning til radon problemet.

Et radonsug virker ved at vi montere en suger der danner et undertryk under huset, så vi suger radonholdig luft væk før det kommer op i huset.

Udvendigt radonsug:

Et udvendigt sug laves ved at man graver ned til grunden og bore et eller flere huller ind gennem grunden. I hullerne monteres en radonbrønd som har forbindelse til det kabilærbrydene lag under gulvet. Disse radonbrønde forbindes til en suger der trækker den radon fyldte luft væk fra huset og op gennem et lille rør i haven.

Indvendigt radonsug:

Et indvendigt sug laves ved at man borer ned gennem gulvet til man når det kabilærbrydene lag det forbinder man med en suger der blæser det ud gennem en ventil i loft eller væg.

 Fordele:

  • radonsug

    Sådan virker et radonsug

    Meget effektivt

Ulemper:

  • Risiko for at suge fugtig indeluft luft ned i konstruktionen med risiko for skimmelsvamp
  • Synlig løsning
  • Strømforbrug (ca. 240 kr. pr. år)
  • Støjer lidt(ca. 21 DB) men kan placeres på loft eller lignende de fleste gange.

Se også Radonmembran og Ventilation