Løs problemet

Radonsikring.

Radonsikring er ikke noget man skal kaste sig hovedkulds ud i. Bliver det lavet forkert har det ingen virkning. Og er man rigtig uheldig kan de ske skader på bygningen.

Når man har fået målt sit radonniveau, er det vigtigt at vurdere resultaterne. Det anbefales at man holder sig under en årsværdi på 100 bq/m3. Er det mellem 100 og 200 bq/m3 kan det ofte klares med små simple tiltag, ligger det over 200 bq/m3 kræves der ofte en gennemgribende gennemgang af bygningen. Hvilke løsninger der skal anvendes afhænger af radonniveau og husets opbygning.

Radonsikring

Gennemgang af gl. og nye tegninger af bygningen

radonsikring

Kritisk gennemgang af bygningen

Radonsikring

Eventuelt supplerende målinger med elektronisk radonmåler.

Bygningsgennemgang.

Når vi får en sag gennemgår vi hvad vi kan finde af gl. tegninger af huset, så vi kender konstruktionen, derefter gennemgår vi huset for at finde evt. fejl, nogle gange er det nødvendigt med målinger med elektroniske radonmålere, for at finde kilden til radonindtrængning.

Så kommer vi med en række løsningsforslag og priser på hver enkelt. Sammen med kunden beslutter vi hvilken løsning vi sætter i værk. Efter endt arbejde anbefaler vi kunden, at få lavet radonmåling igen så vi ved om vi er kommet langt nok ned i radonniveau, eller om der skal iværksættes et tiltag mere.

Kik på undermenuer  for at se mere om de enkelte løsninger.

Ventilation

Radonmembran

Radonsug