Radonmåling

Hvem skal have lavet en radonmåling.

Alle bør få lavet en radonmåling i deres hjem det koster mellem 600 og 1500 kr. når man har sikkerhed for at det ikke er for højt kan man sove trygt. Der er ingen der ved hvilke huse der har forhøjet radon, derfor bør alle få lavet en radonmåling.

Radonmåling

Et dosimeter til måling af radon

Radonmåling trin for trin

Bestil en radontest på min mail lars@radonbrems.dk

så kontakter jeg dig og rådgiver dig om hvor mange der er behov for.

Stil målerne op, når du modtager dem. Sørg for at følge den medfølgende vejledning.

Send målerne til analyse, når du har målt i to-tre måneder. Brug den svarkuvert, der er fulgt med målerne.

Fire til seks uger senere vil du modtage resultatet.

Hvornår er det bedst at måle radon?

Det er bedst at lave radonmålingen i fyringssæsonen – det vil sige i perioden fra oktober til slut april – hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst.

Når indetemperaturen er højere end udetemperaturen, bliver lufttrykket lavere inde i huset end udenfor. Det lavere tryk får huset til at fungere som en “støvsuger”, der suger jordluft – indeholdende radon – til sig. Det, kombineret med at vinterperioden er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, gør, at radonindholdet i boliger er højest i de kolde måneder.

På baggrund af målingerne bliver en estimeret årsmiddelværdi beregnet. Den viser, hvor udsat du er for radonstråling, og ikke mindst om du bør gøre noget aktivt for at nedbringe niveauet.

Det kan lade sig gøre at beregne årsmiddelværdien med målinger foretaget i sommerperioden. Men da sommermålinger er behæftet med større usikkerhed, kan det bedst betale sig at lave målingerne om vinteren.

For det bedste resultat bør målingen minimum vare to – gerne tre måneder. Det skyldes, at mængden af radon kan variere over tid.

Elektroniske målere

radonmåling

Elektronisk radonmåler. Ikke til at lave årsværdi måling af radon

På markedet findes en række elektroniske målere, som i princippet også kan måle niveauet af radon i dit hjem. Statens Institut for Strålebeskyttelse og Statens Byggeforskningsinstitut fraråder dog den slags målere, da resultatet kan være misvisende i forhold til bestemmelsen af årsmiddelværdien. Det skyldes blandt andet, at du med de elektroniske målere kan risikere, at de ikke er kalibreret ordentligt og dermed viser et forkert resultat.

Vælger du at måle elektronisk, så sørg for at følge samme retningslinjer som ved en dosimeter måling: Mål i 2-3 måneder i fyringssæsonen, mål minimum 3 steder i boligen på samme tid, og har du flere etager, så mål på hver etage.

Sørg for at sætte dig grundigt ind i, hvordan måleren fungerer, før du giver dig i kast med en elektronisk måling.

Vil du følge myndighedernes anbefalinger for radonmåling, så bør du foretage en langtidsmåling ved hjælp af dosimetre.

Viser din radonmåling et forhøjet niveau så kik her for at Løs problemet